Wersja 5.2 – zmiany funkcjonalności

Opublikowaliśmy nową wersję oprogramowania Foodsoft. Obecna wersja – 5.2 – zawiera szereg nowych funkcjonalności, które pozwalają na pełniejsze wykorzystanie naszego systemu. Dzięki temu jeszcze lepiej obsłużycie Państwo swoich klientów oraz będziecie sprawniej zarządzać swoim lokalem.

W przypadku posiadania przez Państwo oferty aktualizacyjnej, prosimy o kontakt pod adresem mailowym serwis@foodsoft.pl celem sprawnego przeprowadzenia aktualizacji. Klienci nie posiadający prawa do aktualizacji, chcący skorzystać z nowej wersji oprogramowania, prosimy o kontakt z Działem Handlowym: sprzedaz@foodsoft.pl.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany w tej wersji:

NOWOŚCI

 1. [Foodsoft.POS] Ankieta ?Happy or Not? ? wprowadziliśmy funkcję umożliwiającą gromadzenie odpowiedzi na pytania wyświetlane klientowi. Ankieta dostępna jest na urządzenia z systemem Android (tablety) i po podłączeniu jej do POS, dane z ankiety przypisywane są do odpowiedniego zamówienia. Tym samym zyskują Państwo narzędzie analizowania zachowania klientów, ich wrażeń z obsługi, oceny lokalu, itp.
 2. [Foodsoft.POS] Aplikacja mCall ? nowa aplikacja Foodsoft działająca na urządzeniach z systemem Android, której zadaniem jest przekazanie numer telefonu osoby dzwoniącej do podłączonego stanowiska POS, w celu identyfikacji klienta. Znajduje ona zastosowanie we wszystkich lokalach obsługujących zamówienia składane droga telefoniczną i zastępuje konieczność używania centralki telefonicznej lub bramki VOIP umożliwiającej identyfikację numeru dzwoniącego.
 3. [Foodsoft.POS] [Foodsoft.KDS] Obsługa pagerów w aplikacji POS ? jest to funkcjonalność umożliwiająca wprowadzenie numeru pagera przy zamówieniu w POS, celem wyświetlenia go w aplikacji KDS oraz wydruku na bonie.
 4. [Foodsoft.Analytics] Dostępność szablonów zamówień ? funkcja wykorzystywana w instalacjach sieciowych, umożliwiająca ograniczenie dostępności szablonów zamówień w określonych lokalach. Podobnie jak w przypadku m.in. promocji, cenników, również przy dostępności szablonów można skorzystać z harmonogramów widoczności. [#0010712]
 5. [Foodsoft.POS] Ekran klienta ? aplikacja działająca na urządzeniach z systemem Android, która po połączeniu z POS wyświetla klientowi bieżącą zawartość zamówienia. Dodatkowo możliwe jest wyświetlenie reklam klientom.
 6. [Foodsoft.POS] Dostawcy zewnętrzni ? obsługa cenników w zależności od wybranego pośrednika sprzedaży. Funkcja umożliwia sprzedaż tych samych produktów w różnych cenach, w zależności od wyboru dostawcy lub pośrednika w obsłudze sprzedaży (np. popularne portale z zamówieniami). Dodatkowo wprowadziliśmy raporty umożliwiające analizę sprzedaży wg określonych operatorów. Uwaga: funkcja występuję w podstawowym module Foodsoft.Sprzedaż bez konieczności używania modułu Foodsoft.Delivery.
 7. [Foodsoft.POS] [Foodsoft.Analytics] Multimedia ? funkcja oprogramowania Foodsoft dająca możliwość zaplanowania wyświetlania reklam na dodatkowym monitorze podłączonym do aplikacji POS. Można skorzystać z niej na ekranach dla klientów wchodzących w skład stanowiska POS, jak również na dedykowanych monitorach wielkoformatowych (m.in. Menu Board). Dzięki zdolności wyświetlania zdjęć i grafik oraz odtwarzania filmów, zyskujecie Państwo możliwość tworzenia określonych sekwencji reklam wraz z harmonogramem ich wyświetlania w konkretnych lokalach.
 8. [Foodsoft.Analytics] Dostępność grup POS ? grupy POS dają możliwość połączenia określonych POSów w zespoły, w celu m.in. generowania raportów sprzedażowych wg grup POSów. Przy instalacji sieciowej w programie Foodsoft.Analytics możliwe jest ustawienie widoczności grup POS w każdym z lokali danej sieci. [#0010898]
 9. [Foodsoft.POS] Dokumenty wirtualne ? funkcjonalność pozwalająca na rejestrowanie dokumentów przyjęć, zwrotów, inwentaryzacji bez udziału gospodarki magazynowej. Funkcja użyteczna dla tych z Państwa, którzy potrzebują ewidencję wybranych operacji magazynowych, lecz bez kontroli stanów magazynowych. Zakres funkcjonalności szczególnie wykorzystywany podczas integracji z zewnętrznymi systemami ERP.
 10. [Foodsoft.BOSS] Wystawienie dokumentu rozchodu z wielu magazynów ? funkcja modułu Foodsoft.Magazyn, która umożliwia rozchód jednym dokumentem magazynowym produktów, które znajdują się na różnych magazynach. Dodatkowo wydruk dokumentu wskazuje, z których magazynów zostały rozchodowane poszczególne pozycje celem łatwiejszej kompletacji np. zamówienia magazynowego.
 11. [Foodsoft.POSBakery] Aplikacja POS dedykowana dla rozwiązań piekarniczo ? cukierniczych z nieaktywnymi funkcjami typowymi dla sprzedaży gastronomicznej, a rozszerzonymi funkcjami obsługi piekarniczej.
 12. [Foodsoft.POS] Dodatkowa receptura do rodzaju zamówienia ? funkcjonalność umożliwiająca rozchód dodatkowych produktów powiązanych z recepturami lecz przypisanymi do typu zamówienia (sprzedaż szybka, dowóz, etc.) a nie do pozycji zamówienia (np. torba, sztućce). [#0010323]
 13. [Foodsoft.POS] Dodatki do pizzy ? dodano możliwość określenia ilości dodatków wliczonych do ceny pizzy ale w ramach określonej grupy dodatków.

DROBNE FUNKCJONALNOŚCI

 1. [Foodsoft.Analytics] Dodanie filtru symbolu lokalu w oknach dostępności: grup pos, rabatów, promocji. [#0010950]
 2. [Foodsoft.Analytics] Usunięcie lokalu ? funkcja umożliwiająca trwałe oznaczenie lokalu jako nieaktywnego celem zatrzymania wymiany danych z tym lokalem. [#0010897]
 3. [Foodsoft.BOSS] Rozchód magazynowy ? podczas wystawiania dokumentu rozchodowego i korzystania z opcji wskazania określonej dostawy, w oknie wyboru tej dostawy dodano cenę zakupu. [#0010407]
 4. [Foodsoft.KDS] Ekran zamówień gotowych do odbioru ? dodano możliwość powiadomienia kelnerów, że wszystkie pozycje zamówienia zostały na KDS oznaczone jako zrealizowane i tym samym całe zamówienie jest już gotowe do odbioru. [#0010624]
 5. [Foodsoft.Delivery] Rozliczenie kierowców ? możliwość określenia, że w przypadku ulic leżących poza zdefiniowanymi strefami dostaw, cała kwota za dowóz była przekazywana do wynagrodzenia kierowcy. Do tej pory dla adresów nienależących do strefy nie naliczano wynagrodzenia kierowcy. [#0010360]
 6. [Foodsoft.POS] Dostępność stawek VAT przy zaliczkach ? możliwość określenia stawek VAT, które mogą zostać uwzględnione przy zaliczkach (moduł Zaliczki). [#0010574]
 7. [Foodsoft.Delivery] Słownik ulic ? dodano funkcję przypisania ulicy do konkretnego miasta, co ? przy instalacji sieciowej ? ogranicza widoczność ulic w jednej lokalizacji tylko do takich, które występują w danej miejscowości a nie całej sieci.

POPRAWKI

 1. [Foodsoft.Analytics] [Foodsoft.BOSS] Rejestr VAT faktur ? poprawka związana z uwzględnianiem zaliczek przy wystawionych fakturach końcowych. [#0010700]
 2. [Foodsoft.POS] Nagrody ? zablokowanie możliwości rabatowania produktów oznaczonych jako nagrody w programie lojalnościowym. [#0010900]
 3. [Foodsoft.Analytics] Usuwanie użytkowników ? poprawka umożliwiająca przypisanie karty usuniętego użytkownika innemu użytkownikowi. [#0009479]
 4. [Foodsoft.Analytics] [Foodsoft.BOSS] Analiza What-If ? poprawka umożliwiająca przeliczenie wartości w zakładce Sprzedaż po zmianach i przełączeniu widoku z zakładki Składniki. [#0010811]
 5. [Foodsoft.POS] Zamknięcie dnia ? poprawka dająca możliwość wprowadzenia stanu końcowego stanu kasy. [#0010817]
 6. [Foodsoft.POS] Wydruk rozliczenia dnia ENG ? poprawka w wersji angielskiej na wydruku rozliczenia dnia z raportem kasowym. [#0010777]