Projekty UE

Foodsoft.pl sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. ?Rozwój firmy FOODSOFT poprzez promocję na rynkach międzynarodowych?
Celem projektu jest rozwój firmy poprzez eksport dzięki udziałowi w branżowym programie promocji IT/ICT i promowanie polskiej marki produktowej.
Dofinansowanie projektu z UE: 82 800,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 110 400,00 PLN

 

 


Informujemy, że Foodsoft.pl sp. z o.o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Bony na innowacje dla MŚP.

 

Celem projektu jest opracowanie wieloparametrowego automatu decyzyjnego działającego w czasie rzeczywistym, dla operatorów punktu gastronomicznego dla optymalizacji oferty przy przyjmowaniu zamówienia? (Numer wniosku POIR.02.03.02-10-0032/17)

 

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie na rynek gastronomiczny innowacyjnej usługi analiz w oparciu o wieloparametrowy automat decyzyjny, działający w czasie rzeczywistym, dla operatorów lokalu gastronomicznego w celu optymalizacji oferty podczas procesu przyjmowaniu zamówienia.

Wartość projektu: 483 390 zł

Wkład Funduszy Europejskich – kwota dofinansowania: 334 050 zł

 

Projekt jest realizowany przez Foodsoft.pl sp. z o.o. we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim.

 


Informujemy, że Foodsoft.pl sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: ?Rozwój eksportu spółki FOODSOFT.PL poprzez wejście na nowe rynki docelowe? w ramach Poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MSP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest wdrożenie modelu biznesowego poprzez udział w targach i realizację działań promocyjnych, podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych i wzrost przychodów z eksportu.

Dofinansowanie projektu z UE: 246 793,70 PLN.