Wersja 5.3 – nowe funkcjonalności

Przedstawiamy Państwu listę głównych zmian w oprogramowaniu Foodsoft, którą zawiera aktualna wersja 5.3 naszego oprogramowania.

W przypadku posiadania przez Państwo oferty aktualizacyjnej, prosimy o kontakt pod adresem mailowym serwis@foodsoft.pl celem sprawnego przeprowadzenia aktualizacji. Klienci nie posiadający prawa do aktualizacji, chcący skorzystać z nowej wersji oprogramowania, prosimy o kontakt z Działem Handlowym: sprzedaz@foodsoft.pl.

Poniżej lista najważniejszych zmian w tej wersji:

NOWOŚCI

  1. [Foodsoft.DASHBOARD PowerBI] Udostępniliśmy aplikację prezentującą wartości sprzedaży w podziale na sprzedaż bieżącą (z aktualizacją kilkuminutową), tygodniową, roczną. Aplikacja prezentuje dane w postaci tabelarycznej oraz przejrzystych wykresów, działa w oparciu o system Microsoft PowerBI. Może być uruchomiona w przeglądarce www, aplikacji desktop Windows/MacOS, aplikacji mobilnej Android/MacOS. Jeżeli chcieliby Państwo uruchomić Foodsoft.DASHBOARD PowerBI dla swojego lokalu, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.
  2. [Foodsoft.DASHBOARD Android] Udostępniliśmy aplikację prezentującą dane sprzedażowe bieżące i historyczne, która jest możliwa do uruchomienia wyłącznie w środowisku Android.
  3. [Foodsoft.POS] Wykonaliśmy integrację z aplikacją mobilną obsługi programu lojalnościowego Loyality Club. Integracja pozwala na wysyłanie informacji o zakupach w ramach programu lojalnościowego do aplikacji Loyality Club oraz odbieranie informacji o dostępnych dla klienta kuponach rabatowych. Jeżeli chcieliby Państwo posiadać własną aplikację lojalnościową dla swoich klientów, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.
  4. [Foodsoft.BOSS] Wprowadziliśmy możliwość wystawienia dokumentu magazynowego, który realizuje zwrot produktów na stan magazynu w przypadku, gdy wystawiona zostanie korekta do faktury wygenerowanej na podstawie dokumentów WZ. [#0011433]
  5. [Foodsoft.POS] Wprowadziliśmy filtr, który podczas wprowadzania dokumentu magazynowego umożliwia ograniczenie listy produktów tylko do produktów sprzedażowych. [#0011225]
  6. [Foodsoft.POS BAKERY] Zbudowaliśmy mechanizm inteligentnego prognozowania zamówień magazynowych umożliwiający ? w oparciu o modele ekonometryczne ? na precyzyjne wskazanie najbardziej prawdopodobnego zapotrzebowania na produkty zamawiane na określony dzień. [#0011031]
  7. [Foodsoft.POS BAKERY] Dodaliśmy możliwość określenia numeru dostawy (pierwsza/druga) oraz prezentacja średnich sprzedaży z prognozy, średnich zwrotów podczas tworzenia zamówienia magazynowego. [#0010801]
  8. [Foodsoft.mRCP] Udostępniliśmy aplikację działająca w środowisku Android, za pomocą której można obsłużyć funkcjonalności modułu RCP (Rejestracji Czasu Pracy, m.in. otwarcie zmiany, koniec zmiany) bez konieczności korzystania z aplikacji POS. [#0010882]
  9. [Foodsoft.POS BAKERY] Dodaliśmy definiowalny ekran skrótów do poszczególnych opcji programu (m.in. wystawianie kwitów kasowych, rejestr rachunków, rejestr dostaw, itd.) z możliwością dowolnego ułożenia przycisków na ekranie. [#0011095]
  10. [Foodsoft.POS][Foodsoft.POS BAKERY] Umożliwiliśmy złożenie zamówienia z uwzględnieniem prognozy na stanowiskach sprzedażowych POS pracujących w trybie offline. [#0011116]
  11. [Foodsoft.POS] Dodaliśmy obsługę dodatkowych wydań produktów z magazynu niepowiązanych z pozycjami rachunku, np. torba papierowa do zamówienia. [#0011173]
  12. [Foodsoft.mManager] Udostępniliśmy aplikację działająca w środowisku Android, za pomocą której można złożyć zamówienie magazynowe bez konieczności wykonywania tych czynności w aplikacji POS i BOSS. [#0011276]
  13. [Foodsoft.Mobile] [Foodsoft.POS] Wprowadziliśmy możliwość konfigurowania widoczności sekcji stolików na określonym stanowisku POS i tablet. [#0011197]
  14. [Foodsoft.POS] Dodaliśmy funkcjonalności alertów systemowych, obejmujących połączenie z siecią internet, weryfikację poprawności totalizerów w drukarce fiskalnej oraz kontrolę terminu obowiązkowego przeglądu urządzenia fiskalnego. [#0010894]
  15. [Foodsoft.POS][Foodsoft.POS BAKERY] Dodaliśmy integrację z terminalem kart płatniczych Ingenico Lane3000 Smart. [#0011524]
  16. [Foodsoft.Analytics] Wprowadziliśmy możliwość dodania dedykowanego raportu RS (Reporting Services) i automatycznego udostępnienie go we wszystkich lokalach sieci w aplikacji BOSS. [#0011318]
  17. [Foodsoft.Mobile][FoodsoftPOS] Wprowadziliśmy obsługę limitów sprzedaży pozwalająca na określenie liczby produktów, które mogą zostać zamówione przez tablet i POS w bieżącym dniu. [#0011665]
  18. [Foodsoft.Integracja] Udostępniliśmy API, które umożliwia komunikację POS z zewnętrznymi systemami przyjmowania zamówień, np. sklepy internetowe, systemy lojalnościowe.

 1. DROBNE FUNKCJONALNOŚCI
  1. [Foodsoft.POS] Dodaliśmy możliwość wprowadzenia adresu IP drukarki fiskalnej Ethernet w aplikacji POS. [#0011606]
  2. [Foodsoft.BOSS] Wprowadziliśmy możliwość przepisywania płatności podczas korzystania z opcji Popraw fakturę w przypadku faktury końcowej powiązanej z zaliczkową. [#0011718]
  3. [Foodsoft.ANALYTICS] Dodaliśmy kolumnę z nazwą lokalu do raportu Rozliczenie czasu pracy występującego w sekcji raportów Pracownicy. [#0011697]
  4. [Foodsoft.BOSS] Wprowadziliśmy parametr zezwalający na wystawienie faktury do paragonu z NIP w aplikacji BOSS. [#0011933]
  5. [Foodsoft.Mobile] Dodaliśmy możliwość wycofania się z okna operacji stornowania. [#0011915]
  6. [Foodsoft.POS] Zablokowaliśmy możliwości włączenia widoczności w liście produktów tych pozycji, które nie posiadają nazwy. [#0010978]
  7. [Foodsoft.Replikator] Dodaliśmy możliwość wskazania folderu tymczasowego poza systemowym, do którego będą pobierane pliki z wymiany danych. [#0009610]
  8. [Foodsoft.POS] Dodaliśmy możliwość określenia ilości wydruków potwierdzeń zamówienia specjalnego na drukarce fiskalnej. [#0011021]
  9. [Foodsoft.BOSS] Wprowadziliśmy poprawki w tłumaczeniu wersji angielskiej.
  10. [Foodsoft.Analytics] Zoptymalizowaliśmy czas wykonywania oraz przebudowa raportu Analiza stanów. [#0011064]
  11. [Foodsoft.Analytics] Dodaliśmy do wydruku rachunku (z rejestru rachunków) informacji o NIP nabywcy. [#0009891]
  12. [Foodsoft.BOSS][Foodsoft.Analytics] Dodaliśmy możliwość grupowej zmiany cennika o określony procent lub określoną wartość. [#0011081]
  13. [Foodsoft.POS] Wprowadziliśmy możliwość kopiowania ustawień drukarek oraz szablonów wydruków między stanowiskami POS. [#0011166]
  14. [Foodsoft.BOSS] Dodaliśmy możliwość przywrócenia usuniętego dokumentu magazynowego z rejestru dokumentów usuniętych. [#0010875]
  15. [Foodsoft.Analytics][Foodsoft.BOSS] Rozbudowaliśmy raport Rejestr użyć kart o dodatkowe dane przy korzystaniu z kart zewnętrznych operatorów. [#0011308]
  16. [Foodsoft.Analytics] [Foodsoft.BOSS] Rozbudowaliśmy rejestr dokumentów magazynowych o wartości netto/brutto wg cen zakupu i sprzedaży wyliczane analogicznie jak w przypadku dokumentów sprzedażowych. [#0011199]
  17. [Foodsoft.POS] Zoptymalizowaliśmy wyświetlanie aplikacji POS w trybie orientacji pionowej ekranu. [#0011375]
  18. [Foodsoft.Analytics] Przebudowaliśmy raport adresów dostaw analogicznie, jak w aplikacji BOSS. [#0011373]
  19. [Foodsoft.KIOSK] Dodaliśmy obsługę błędnie zdefiniowanych kuponów promocyjnych. [#0011242]
  20. [Foodsoft.POS] Dodaliśmy możliwość blokowania produktów sprzedażowych ograniczoną tylko do prezentowania produktów, które aktualnie mają ustawiony znacznik przeznaczenia do sprzedaży. [#0011412]
  21. [Foodsoft.POS] Wprowadziliśmy blokady możliwości usunięcia kasy głównej przypisanej do POS. [#0011409]
  22. [Foodsoft.POS] Wprowadziliśmy obsługę dodatkowego wydruku potwierdzenia transakcji dla terminali kart płatniczych typu Pinpad. [#0011502]
  23. [Foodsoft.POS][Foodsoft.BOSS] Uporządkowaliśmy dane o terminalach płatniczych. [#0011559]
  24. [Foodsoft.POS] Dodaliśmy obsługę promocji, której skutkiem jest ustawienie ceny produktu na zero. [#0011548]
  25. [Foodsoft.POS][Foodsoft.POS BAKERY] Zmieniliśmy współpracę z zewnętrznym tabletem z prezentacją reklam i bieżącym zamówieniem dla klienta, informacja o nowym zamówieniu przekazywana jest z chwilą dodania pierwszej pozycji do zamówienia. [#0011561]
  26. [Foodsoft.POS][Foodsoft.POS BAKERY] Dodaliśmy informację w oknie Płać o tym, że do zamówienia został przypisany numer NIP nabywcy. [#0011666]
  27. [Foodsoft.BOSS][Foodsoft.POS] Wyłączyliśmy pola email klienta z aktualizacji danych z GUS. [#0011712]
  28. [Foodsoft.Analytics] Dodaliśmy podsumowanie ilości zwrotów przy raporcie sprzedaży wg produktów. [#0011725]
  29. [Foodsoft.BOSS] Wprowadziliśmy kontrolę zmiany numeru faktury, aby numer dokumentu pozostawał unikatowy. [#0011390]
  30. [Foodsoft.POS] Umieściliśmy symbol wagi dla produktów ważonych w przypadku prezentacji produktów na POS w formie boksów. [#0011438]
  31. [Foodsoft.POS] Dodaliśmy oznaczenie pozycji zamówienia kolorami analogicznymi jak kolory rodzajów dań użytymi podczas wprowadzania zamówienia. [#0011713]
  32. [Foodsoft.POS] Wprowadziliśmy możliwość odznaczenia produktu na inwentaryzacji w POS, tak jak jest w aplikacji BOSS. [#0011784]
  33. [Foodsoft.POS] Przebudowaliśmy raport Dni posowe, aby obsłużyć więcej niż 10 stanowisk POS. [#0011875]
  34. [Foodsoft.KIOSK] Ujednoliciliśmy wyświetlania wartości odżywczych produktu w przeliczeniu na porcję. [#0011680]
  35. [Foodsoft.Analytics] Dodaliśmy pasek wyszukiwania do rejestru cenników. [#0011991]
  36. [Foodsoft.Analytics] Wyłączyliśmy domyślne ładowanie danych po otwarciu okna z analizami. [#0011950]
  37. [Foodsoft.BOSS] Umożliwiliśmy zmiany formy płatności korekty rachunku. [#0011943]