Moduł Business Intelligence

Rozwiązanie klasy premium w analityce gastronomicznej 

Funkcje modułu:

  • wszystkie dane analityczne zebrane w jednej hurtowni danych 
  • możliwość tworzenia dowolnych raportów, na podstawie dostępnych danych operacyjnych – dostęp do kompletnej platformy raportowej
  • możliwość wykonania wielowymiarowych analiz – jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia
  • bezpośredni dostęp z arkuszy Excela do kostek OLAP 
  • udostępnianie raportów przez narzędzia Reporting Services 
  • możliwość zlecenia przygotowania raportów Analitykom Biznesowym FoodSoft