Moduł Magazyn

Funkcje modułu:

 • pełna ewidencja procesów magazynowych 
 • obsługa wielu magazynów
 • kontrola stanów magazynowych, zarządzanie recepturami 
 • rozchodowanie składników według bieżącej sprzedaży 
 • definiowanie produktów i grup towarowych
 • zarządzanie łańcuchem dostaw, począwszy od zakupu surowców, przez produkcję, do sprzedaży i rozliczenia zużycia i strat
 • możliwość wielokrotnej edycji dokumentów magazynowych przed zaksięgowaniem – funkcja zawieszania dokumentów
 • możliwość obsługi magazynu z terminala POS 
 • sporządzanie inwentaryzacji sprawdzającej i rozliczającej 
 • przekrojowe raporty magazynowe obejmujące stany magazynowe (bieżące, na dzień i według dostaw), obrót magazynowy i zużycie 
 • planowanie zakupów
 • kontrakty cenowe dla dostawców
 • możliwość stosowania skanerów kodów kreskowych do wprowadzania dokumentów magazynowych
 • identyfikacja i śledzenie pochodzenia produktów 
 • obsługa produkcji jednostkowej, zbiorczej i centralnej 
 • możliwość wdrożenia rozwiązań ?trace ability?
 • możliwość generowania dokumentu przyjmującego na stan, na podstawie zamówienia od dostawcy
 • kontrola stanów maksymalnych, minimalnych
 • kontrola cen zakupu